Úvod >> Centrum pro rodinu >> Provozní řád - Centra

Provozní řád - Centra

Snimek_obrazovky_2016-05-26_v_12.32.581. Děti se mohou v herně zdržovat pouze v doprovodu dospělé osoby.

2. Odpovědnost za bezpečnost dítěte po celou dobu pobytu nese výhradně jeho doprovod.

3. Vstupem do herny vyjadřujete souhlas s tímto provozním řádem a s fotografováním dětí i dospělých a s případným vyvěšením fotografií na nástěnkách a webových stránkách či FB profilu za účelem prezentace a propagace Sluníčka.

4. Výše poplatku se řídí platným ceníkem herny Sluníčko. Rozpis kurzů a volné herny najdete na www.hernaslunicko.cz.

5. V herně je přísně zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje a jakékoli jiné návykové látky.

6. Vstup do prostor Herny Sluníčko je možný pouze v přezůvkách či ponožkách.

7. Za osobní věci zodpovídá každý návštěvník sám. V případě krádeže či poškození nepřebírá provozovatel herny zodpovědnost za vzniklou škodu.

8. Do herny mají zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhajícím onemocněním a ti, kteří přišli do kontaktu s infekční chorobou. Maminky, buďte rozumné a nevoďte do Herny děti ani při pouhém podezření na začínající nemoc.

9. Do herny mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém nebo páchnoucím oblečení.

10. Jídlo a pití mohou děti konzumovat pouze za dohledu svého rodiče. Do hracího prostoru nenoste jídlo ani pití, svačinky konzumujte výhradně v recepci u stolečků.

11. Dbejte na bezpečnost dětí. Nenechávejte kávu, čaj a jiné horké nápoje či pokrmy bez dozoru na místech, kam děti snadno dosáhnou. 12. Každý rodič doprovází své dítě na WC, které po použití zanechá čisté. Prosíme návštěvníky, aby ve všech prostorách herny udržovali pořádek.

13. Ukliďte hračky po své hře. Dbejte na to, aby se děti k vybavení herny chovaly šetrně. Pokud dítě hračku ve vlastnictví herny rozbije, žádáme maminky, aby tuto nehodu nahlásily na recepci a hračku adekvátně nahradily. I ostatní děti si chtějí hrát.

14. Buďte tolerantní k "vzájemnému poznávání dětí." Dejte pozor, aby Vaše dítě jinému dítěti neublížilo. Mějte trpělivost při řešení konfliktů mezi dětmi.

15. Návštěvníci herny jsou povinni respektovat upozornění zaměstnanců herny. S případnými problémy, komplikacemi či připomínkami se obracejte na pracovníka recepce případně na koordinátorku. Rádi vám vyjdou vstříc.

16. Uvítáme vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu HERNA Sluníčko. S velkou radostí také uvítáme mezi sebou aktivní maminky, které by se chtěly do chodu HERNA Sluníčko zapojit (vedení dětských kroužků apod.).