Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Desatero chůvy

Desatero chůvy

Desatero chůvy 

1. Chůva dbá na bezpečnost dítěte, snaží se předcházet situacím ohrožující bezpečnost.

2. Chůva chrání život dítěte, zdraví dítěte a majetek klienta.

3. Chůva dbá na individuální potřeby a vlastnosti dítěte a podporuje jejich rozvoj dle domluvy s klientem.

4. Chůva zajišťuje služby dojednané s klientem a koordinátorkou klubu.

5. Chůva nezneužívá své postavení, je si vědoma, že její práce znamená především službu.

6. Chůva zachovává soukromí svého klienta a nešíří nikde osobní informace, které při službě získala.

7. Chůva je odpovědná za správné vedení a předání přehledu hlídání koordinátorce klubu a klientovi dle domluvy.

8. Chůva dbá na správné oslovení odpovědných osob – klienta, koordinátorky, zdravotníků, hasičů a policie dle vzniklé situace.

9. Chůva pečuje o svou duševní hygienu a rovnováhu a využívá k tomu všechny dostupné nástroje, dbá na sebevzdělávání. Do služby nepřenáší své osobní problémy.

10. Chůva dodá všechny potřebné požadavky dané zprostředkovatelem a účastní se školení daných zprostředkovatelem.

Pracovní náplň chůvy

Základní spolupráce:

 • · zajištění pravidelného hlídání
 • · zajištění příležitostného hlídání
 • · zajištění hlídání o víkendech, svátcích
 • · zajištění příprava a pořádání oslav a jiných akcí pro děti
 • · zajištění celodenního hlídání
 • · zajištění pohybových aktivit
 • · zachování každodenního režimu a zvyků dítěte

 

Spolupráce s klientem a dítětem:

 • · příprava a podání stravy dítěti,
 • · zajištění hygieny dítěte,
 • · rozvoj logopedického a motorického vývoje dítěte,
 • · všestranný rozvoj dítěte – psycho-somaticko-sociální
 • · úklid hraček po dítěti / dětského pokoje / kuchyně po přípravě jídla
 • · podpora růstu autonomie dítěte
 • · podpora psychomotorického tempa
 • · zajištění kvality života
 • · doplnění rodiny co se týče vzoru a identifikace dítěte
 • · podpora jedinečného individua dítěte
 • · zajistit stimulující prostředí
 • · zajistit rovnováhu po stránce biologické i psychické
 • · podpora při rozvoji citů
 • · podpora vzdělanosti
 • · upozornění na specifické vlastnosti dítěte a respektování jich
 • · individualizace metod – poskytnutí individuálního přístupu k dítěti
 • · interakce dítěte s prostředím a společností
 • · motivace dítěte
 • · podpora citových vazeb dítěte
 • · udržování kontaktu s rodiči
 • · povzbuzení růstu, stimul, učení formou hry
 • · navození důvěry, důvěrného a bezpečného vztahu
 • · zabránění nejistotě ve vztahu dítěte k chůvě
 • · nabídnutí kvalitního vztahu s dítětem
 • · zajištění pevného a povzbuzujícího vedení
 • · zapojení iniciativity
 • · zajištění pedagogické pomoci (pomoc při prožívání volného času)
 • · zajištění metodické pomoci (příprava programu)
 • · nabídnutí managementu volného času (vytváření organizačních podmínek pro volnočasové

aktivity)

 • · nabídnutí odborné pomoci při výchově dítěte
 • · zjistit a následně zajistit cíle výchovy dle přání rodiče
 • · zaměření se na potřeby a na předávání hodnot
 • · nabídnutí kreativní, vlastní činnosti
 • · zajištění probuzení osobního zájmu dítěte či rodičů
 • · objevení osobních schopností dítěte
 • · umožnění, usnadnění komunikace dítěte s rodinou a společností
 • · zlepšení sociální vnímavosti dítěte
 • · zprostředkování impulsů probouzejících tvořivost dítěte

             rozvoj společensko – kulturních iniciativ (povzbuzení ke společným akcím a vzájemné pomoci ve skupině