Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> Etický Kodex chůvy

Etický Kodex chůvy

Sluníčko a všichni jeho zaměstnanci a dobrovolníci ctí etický kodex chůvy:

 

 spolehlivost / trpělivost / flexibilita / zodpovědnost / odolnost vůči stresu / ochota spolupráce / všímavost / diskrétnost / loajalita / upřímnost / mlčenlivost / kladný vztah a přístup k dětem

 vlastní aktivita

 komunikativní jednání

 svobodně, tvořivě a zodpovědně nakládat se svým časem

 jednat a rozhodovat nestranně a zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit důvěru

 jednat tak, aby byla chráněna maximální bezpečnost dítěte

 dodržovat pravidla, na kterých se s rodiči domluví

 neporušovat klientovo soukromí

 zachovávat mlčenlivost o soukromí rodiny

 přizpůsobit se chodu rodiny

 udržovat styl života rodiny

 navrhovat různé alternativy řešení problémů

 nést za svá rozhodnutí zodpovědnost

 možnost analyzovat a hledat řešení vždy ve spolupráci s klienty

 klienty a jejich jednání neposuzovat

 možnost poukazovat na možné důsledky

 odolávat vnějším tlakům, být nezávislý a schopný změny = pružnost, vnímat možnost volby a vývoje ve všech oblastech života

 aktivně se podílet na vytváření prostředí

 sociální kompetence (např. ochotný a schopný kontaktu s ostatními), kulturní kompetence (ochota a schopnost uvažovat nad svým jednáním a kriticky se tím zabývat), kreativní kompetence (ochotu a schopnost přinést do vztahu něco osobního a umět se chovat společensky), komunikativní schopnost (schopnost sdělovat a chápat, navazovat vztahy) - pěstování těchto kompetencí znamená

 prezentovat činnost Sluníčka – Centra pro rodinu, z.s. na veřejnosti