Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> O miniškolce

O miniškolce

Miniškolka Sluníčko od 12 měsíců do 5 let,

s možností nárazového hlídání dětí (při volné kapacitě).

Podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008864. Název projektu: Miniškolka Sluníčko .

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky

Trvání projektu: 1.10.2018 - 30.9. 2020

Snimek_obrazovky_2018-10-10_v_15.12.35

PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY - náhradníky

Jsme tu pro Vás : Pondělí až pátek od 6:30 do 16:30

(individuální prodloužení dle požadavků)

Jsme rodinný typ školky při rodiném centru , tvoříme harmonické a klidné prostředí, kde se děti cítí jako doma.

Sluníčko s kapacitou 12 dětí, na jednu chůvu tak připadá 6 dětí. Frekvence a délka návštěv je libovolná.

K dispozici máme velký prostor – hernu, učebnu a klidovou místnos na odpočine, dále sociální zařízení přizpůsobené dětem

V souladu se vzdělávacím systémem jeslí a mateřských škol (s přihlédnutím k věku dítěte) nabízí naše miniškolka všestranný rozvoj vašeho dítěte při malování, modelování, zpěvu, tanci, hrách, cvičení a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu.

Využíváme zeleň a prolézačky s pískovištěm v okolí. Díky malému počtu dětí na jednu chůvu může Sluníčko zachovat individuální a nedirektivní přístup k dětem. Zároveň si klademe za cíl, jako první výchovné zařízení, které zřejmě dítě ve svém životě navštěvuje, nenásilným způsobem dítěti přinést zkušenost školkového režimu, společného stravování, fungování koletivu, nácvik soběstačnosti a samostatnosti, práce s pomůckami a výtvarnými potřebami atd.

Postaráme se o upevňování hygienických návyků, slušného chování, rozvíjení osobnosti. 

Snahou naší školky je, aby byly děti u nás spokojené, našly si kamarády a formou her a prožitkového učení získaly co nejvíce poznatků.

Miniškolku je možno na přání rodiču rozšířit o výuku angličtiny pr nejmenší. 

Jsme tu pro Vás již od roku 2012. 

Informace a přihlášky na herna@hernaslunicko.cz nebo 777 352 505

Fotodumentaci mužete okouknotu v galerii nebo FB.

Na děti se  těší: Martina - pedagog, Míša - chůva, Lucka - Chůva, Šárka - zdravotní sestra, Petra - asistentka 

Klubík je otevřen od  6:30 hod. Absenci je nutné omluvit alespoň jeden den předem, pouze z vážných důvodů, jako je třeba nemoc dítěte, je možné omluvit dítě ráno do 8:30 hod a to buď telefonicky nebo on-line 

Díky novým prostorům a rekonstrukci, která probíhala podle vyhlášky 410 Sb. Můžeme provozovat dětský klub na profesionální úrovni a hlídat děti v době, kdy maminky dochází do zaměstnání, popřípadě potřebují vyřizovat své záležitosti. Jsme plnohodnotnou náhradou chybějících MŠ v Pardubicích. Kapacita klubu je 12 dětí na jeden den. Denně tu máme v průměru 9 až 12 dětí. O děti pečuje kvalifikovaný personál.

Jsme  v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině.

Chceme posilovat a podporovat výchovně vzdělávací proces dětí a pomoci rodičům předejít sociálnímu vyloučení. Naplnění našich cílů úzce koresponduje s akčním plánem města Pardubic.

Zúčastněná osoba na našich akcích svou účastí uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným uveřejněním svých fotografií z místa konání akcí, a to v reklamních materiálech pořadatele organizátora, na webových serverech a na FB

Snimek_obrazovky_2016-10-05_v_13.25.51