Úvod >> Miniškolka Sluníčko >> O miniškolce

O miniškolce

Miniškolka Sluníčko od 12 měsíců do 5 let,

Gorkého 2573, Pardubice 

(zadní část Kulturního domu - vchod zahradou )

Podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR,  Odbor realizace programů ESF – adaptabilita a rovné příležitosti. Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017001. Název projektu: Miniškolka Sluníčko .

Projekt je podpořen Evropským sociálním fondem, Operačním programem Zaměstnanost a Ministerstvem práce a sociálních věcí České republikySnimek_obrazovky_2020-11-03_v_10.32.58

Trvání projektu:1.10.2020 do 31.3.2022

Jsme tu pro Vás : Pondělí až pátek od 6:30 do 16:30 (individuální prodloužení dle požadavků) Miniškolka Sluníčko s kapacitou 24 dětí. 

Informace a přihlášky na slunicko@slunickopardubice.cz nebo 777 352 505

Jsme rodinný typ školky při rodiném centru , tvoříme harmonické a klidné prostředí, kde se děti cítí jako doma. Jsme plnohodnotnou náhradou chybějících MŠ v Pardubicích. O děti pečuje kvalifikovaný personál. Jsme  v evidenci poskytovatelů služby péče o dítě v dětské skupině

V souladu se vzdělávacím systémem jeslí a mateřských škol (s přihlédnutím k věku dítěte) nabízí naše miniškolka všestranný rozvoj vašeho dítěte při malování, modelování, zpěvu, tanci, hrách, cvičení a pravidelném pohybu na čerstvém vzduchu. Využíváme zeleň a prolézačky s pískovištěm v okolí. Díky malému počtu dětí na jednu chůvu může Sluníčko zachovat individuální a nedirektivní přístup k dětem. Zároveň si klademe za cíl, jako první výchovné zařízení, které zřejmě dítě ve svém životě navštěvuje, nenásilným způsobem dítěti přinést zkušenost školkového režimu, společného stravování, fungování koletivu, nácvik soběstačnosti a samostatnosti, práce s pomůckami a výtvarnými potřebami atd.

Fotodumentace je dostupná uzavřené galerii nebo FB.

Díky novým prostorům a rekonstrukci, která probíhala podle vyhlášky 410 Sb. Můžeme provozovat dětský klub na profesionální úrovni a hlídat děti v době, kdy maminky dochází do zaměstnání, popřípadě potřebují vyřizovat své záležitosti.

Chceme posilovat a podporovat výchovně vzdělávací proces dětí a pomoci rodičům předejít sociálnímu vyloučení. Naplnění našich cílů úzce koresponduje s akčním plánem města Pardubic.

Zúčastněná osoba na našich akcích svou účastí uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas a GDPR s bezplatným uveřejněním svých fotografií z místa konání akcí, a to v reklamních materiálech pořadatele organizátora, na webových serverech a na FB

Jsme tu pro Vás již od roku 2012. 

Snimek_obrazovky_2016-10-05_v_13.25.51